Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, IČO 00377805 — obchodní rejstřík

Tachov Americká, , PSČ 34701, 15696375, 203
19 let, 1 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2005-04-22
IČO
00377805
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

9. Příspěvková organizace plní další povinnosti, které jí stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb domov se zvláštním režimem, které v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy d
emencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Příspěvková organizace zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se spol
ečenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3. Příspěvková organizace poskytuje v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, odlehčovací služby, tj. pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chron
ického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Příspěvková organizace zajišťuje v souvislosti s poskytováním odlehčovacích služeb tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a výchovn
é, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Příspěvková organizace poskytuje sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

5. Příspěvková organizace poskytuje odborné sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace zajišťuje v souvislosti s poskytováním odborného sociálního poradenství tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a př
i obstarávání osobních záležitostí.

6. Příspěvková organizace poskytuje v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ošetřovatelskou, popřípadě rehabilitační péči osobám, kterým poskytuje pobytové sociální služby, prostřednictvím svých zaměst
nanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

7. Příspěvková organizace může jako poskytovatel sociálních služeb poskytovat fakultativní činnosti. Fakultativní činností se rozumí:
- činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované cílové skupině
- činnost poskytovatele ve vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu na základní činnosti
- činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci, odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející sociálnímu vyloučení
- činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele
- činnost, kterou v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou
- činnost, za níž je klientovi účtována úhrada v maximální výši rovnající se nákladu na provedení činnosti, tj. bez zisku

8. Příspěvková organizace může realizovat prodej výrobků vznikajících v rámci sociálně terapeutických, popřípadě aktivizačních činností organizace.

9. Příspěvková organizace plní další povinnosti, které jí stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
87201
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
Bc. LUCIE BÁČOVÁ,DiS.
Tachov Bělojarská, , PSČ 34701, 15706290, 203 Den vzniku funkce: 2017-02-09

Změny a události

2017-02-09
Zapsan člen představenstva
LUCIE BÁČOVÁ
2016-10-18
Vymazán člen představenstva
LUKÁŠ BARDON
2016-10-18
Vymazán člen představenstva
LUKÁŠ BARDON
2015-04-03
Vymazán člen představenstva
Lukáš Bardon
2015-04-03
Vymazán člen představenstva
Lukáš Bardon
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace se sídlem v Tachov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00377805.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494