Změny a události Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

2016-11-21
Vymazán člen představenstva
Ivana Ryglová
2016-11-21
Vymazán člen představenstva
Ivana Ryglová
2016-11-21
Zapsan člen představenstva
IVANA RYGLOVÁ
2005-06-11
Vymazán člen představenstva
Marie Karlová
2005-06-11
Vymazán člen představenstva
Marie Karlová
2004-05-04
Zapsan činnost
Péče o děti do 3 let věku v denním režimu.
2004-05-04
Zapsan činnost
Organizace poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo sociálních důvodů může organizace poskytnout uvedenou péči i dětem starším. Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.
2004-05-04
Zapsan činnost
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.
2004-05-04
Zapsan činnost
Péče o děti do 3 let věku v denním režimu.
2004-05-04
Zapsan činnost
Organizace poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo sociálních důvodů může organizace poskytnout uvedenou péči i dětem starším. Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.<br>
2004-05-04
Zapsan činnost
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.<br>
2004-05-04
Zapsan činnost
Péče o děti do 3 let věku v denním režimu.<br>