Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, IČO 00400921 — obchodní rejstřík

Brno Zelný trh, , PSČ 60200, 19096658, 203
22 let, 7 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2001-11-06
IČO
00400921
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

k. pořádá významné veřejné akce propagující divadlo;
l. vytváří scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky atd.) pro vlastní potřebu;
m. provozuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované nebo spolupořádané příspěvkovou organizací;
n. po schválení příslušným orgánem zřizovatele provádí investorskou činnost související s udržením, zlepšením a modernizací prostor svěřených příspěvkové organizaci, a to za účelem zlepšit, rekonstruovat, modernizovat a dostavět potřebné objekty jak v int
eriéru, tak i v exteriéru;
o. zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu materiálu;
p. ubytovává externí spolupracovníky, se kterými příspěvková organizace spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.

b. pořádá a spolupořádá domácí a mezinárodní festivaly alternativního divadla a kultury;
c. vyhledává kvalitní umělecké aktivity z České republiky i ze zahraničí, zejména divadelní, divadelnímu umění příbuzné a hudební, a pořádá jejich umělecká vystoupení v městě Brně;
d. připravuje a realizuje specifické divadelní inscenace a projekty;
e. uskutečňuje tvůrčí dílny pro odbornou i širší veřejnost, filmové projekce pro náročného diváka, semináře, sympozia a přednášky z oblasti divadla, kulturní antropologie i dalších humanitních oborů;
f. pořádá výstavy a galerijní aktivity;
g. zajišťuje chod knihovny - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem zaměřeným na české i světové divadlo a umění;

h. zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí, vše sloužící k naplnění a jako nedílná součást hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové
organizace;

i. vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace zaměřené zejména na české a světové divadlo a umění a jiné tiskoviny, dále vydává, šíří, rozšiřuje a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k
naplnění a jako nedílná součást hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace;

j. při naplňování hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace spolupracuje s ostatními právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti kultury z České republiky i ze zahraničí;

k. pořádá významné veřejné akce propagující divadlo;
l. vytváří scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky atd.) pro vlastní potřebu;
m. provozuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované nebo spolupořádané příspěvkovou organizací;
n. po schválení příslušným orgánem zřizovatele provádí investorskou činnost související s udržením, zlepšením a modernizací prostor svěřených příspěvkové organizaci, a to za účelem zlepšit, rekonstruovat, modernizovat a dostavět potřebné objekty jak v int
eriéru, tak i v exteriéru;
o. zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu materiálu;
p. ubytovává externí spolupracovníky, se kterými příspěvková organizace spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
90040
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
MgA. MIROSLAV OŠČATKA
Předklášteří Chaloupky, , PSČ 66602, 55271839, 203 Den vzniku funkce: 2018-09-14

Změny a události

2018-09-14
Vymazán člen představenstva
PETR OSLZLÝ
2018-09-14
Vymazán člen představenstva
PETR OSLZLÝ
2018-09-14
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV OŠČATKA
2016-09-29
Vymazán člen představenstva
PETR OSLZLÝ
2016-09-29
Vymazán člen představenstva
PETR OSLZLÝ
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace se sídlem v Brno  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00400921.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494