Stavební bytové družstvo ČVUT fakulty stavební, IČO 00407381 — obchodní rejstřík

Praha 6 Thákurova, 7, PSČ , , 203
35 let, 1 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1989-04-06
IČO
00407381
Právní forma
Družstvo
Předmět podnikani

3) Družstvo může rozvíjet i činnosti, které nejsou uvedeny v
odst. 2 za předpokladu dodržení obecně závazných zákonných
norem.

2) Ke splnění těchto úkolů družstvo pro vlastní potřebu nebo
objednávku
a) organizuje, připravuje a zabezpečuje nebo provádí ve vlastní
režii výstavbu, představbu, modernizaci, údržbu, obnovovací,
seřizovací, montážní, vybavovací a úklidové práce stavebních
objektů, jejich nosných konstrukcí, technických zařízení,
interiérů, vybavení a expozic i přilehlých parterů, a to se
zvlášním zaměřením na objekty pro bydlení, služby a další
občanskou vybavenost, včetně výstavby rodinných domků
určených případně pro převod osobního vlastnictví

b) ve spolupráci s národními výbory a ostaními příslušnými
orgány a organizace činnými v oblasti bydlení, obchodu a
služeb obhospodařuje objekty a prostory potřebné pro bydlení,
obchod a služby pro obyvatelstvo i pro organizace, pronajímá
je a nebo v nich tyto činnosti samoorganizuje a provozuje

c) za podmínek stanovených obecně platnými předpisy podniků bez
územního či odvětvového omezení a to zejména v oblastech,
v níchž zajišťuje a připravuje předpoklady a prostředky pro
výkon svých činností. Jedná se například o:
- návrhové a výrobní přerealizační fáze výstavby, údržby a
rekonstrukcí, včetně průzkumných a expertních činností v
oblasti stavební fyziky a mechaniky

dopravní a přepravní činnosti a související služby, např.
autoopravny, koupě, prodej a pronájem automobiů aj.

pořizování, opravování, nájem a pronájem, provozování, koupě a
prodej přepravních, stavebních a jiných mechanismů a další
techniky

nákup, prodej, pronájem výzkum vývoj a výroby stavebních dílů a
materiálů, technických a zařizovacích zařízení budov, nábytku,
předmětů osobní potřeby a dalších fyzikálních, mechanických,
elektrických a elektronických dílů a zařízení

organizační, zprostředkovatelské, expertní a konzultační služby
pro organizaci občany v oblastech např. programovacích a
systémových služeb, hodnotové analýzy, marketingu, řešení
technických problémů, kontroly stavu fyzických systémů,
reprografické techniky, revizí elektrických a zdvihacích
zařízení, hromosvodů, plynoinstalací a jiných vedení a zařízení,
opravy elektrických přístrojů, pořizování fotodokumentace aj.

vnitřně i zahraničně obchodní činnost (kromě zboží podléhající
schválení příslušnými právními předpisy)

d) přiděluje, pronajímá nebo prodává do osobního vlastnictví
svým členům nebo dalším osobám byty i nebytové prostory

e) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místností
nesloužících k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich
užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu
družstevního majetku

f) zajištuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s
užíváním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení)
spojeno.

g) organizuje kulturní a výchovnou práci, soustavně pečuje o
prohlubování společenské funkce družstva demokracie. Za tím
účeleme se v souladu s obecně platnými předpisy může zabývat
tiskovou, filmovou, divadelní, výchovně-vzdělávací, ediční,
vydavatelskou a publikační činností, pořádáním komponovaných
pořadů a divadelních představení, a to i s mezinárodní účastí,
tvorbou a rozšiřováním jejich záznamů, tvorbou audiovizuálních
záznamů a komponovaných videoprogramů a jejich rozšiřováním a
organizováním dalších kulturních, sportovních a branných akcí a
činností.

3) Družstvo může rozvíjet i činnosti, které nejsou uvedeny v
odst. 2 za předpokladu dodržení obecně závazných zákonných
norem.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Družstvo
Institucionální sektor: dle ESA2010
Národní soukromé nefinanční podniky
Činnosti - dle CZ-NACE
6820
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Statutární orgán

Předseda
Ing. Richard Motyčka
Hradec Králové Na kotli, 1167, PSČ , 23874996, 203 Den vzniku funkce: 1989-04-06
Místopředseda
Ing. Václav Blažek
Praha 6 Božkova, 6, PSČ , 22204067, 203 Den vzniku funkce: 1989-04-06
Člen Představenstva
Ing. Iva Čiháková,CSc.
Praha 4-Michle Jivenská, 1272/3, PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1989-04-06
Člen Představenstva
Doc.Ing. Zdeněk Vospěl,CSc.
Praha 6 Na Vlčovce, 29, PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1989-04-06
Člen Představenstva
Ing. Václav Zahradník,CSc.
Praha 6 Na Vlčovce, 2b, PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1989-04-06
Člen Představenstva
Ing. KAREL JANDA
Praha Buzulucká, , PSČ 16000, 22190864, 203 Den vzniku funkce: 2016-04-13

Změny a události

2016-04-13
Vymazán člen představenstva
Karel Janda
2016-04-13
Vymazán člen představenstva
Karel Janda
2016-04-13
Zapsan člen představenstva
KAREL JANDA
1989-04-06
Zapsan způsob jednání
Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva. Podpisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.
1989-04-06
Zapsan podnikani
2) Ke splnění těchto úkolů družstvo pro vlastní potřebu nebo objednávku a) organizuje, připravuje a zabezpečuje nebo provádí ve vlastní režii výstavbu, představbu, modernizaci, údržbu, obnovovací, seřizovací, montážní, vybavovací a úklidové práce stavebních objektů, jejich nosných konstrukcí, technických zařízení, interiérů, vybavení a expozic i přilehlých parterů, a to se zvlášním zaměřením na objekty pro bydlení, služby a další občanskou vybavenost, včetně výstavby rodinných domků určených případně pro převod osobního vlastnictví
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Stavební bytové družstvo ČVUT fakulty stavební se sídlem v Praha 6  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Stavební bytové družstvo ČVUT fakulty stavební. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00407381.

Podobné firmy

Česká Lípa Barvířská, , PSČ 47001, 23465735, 203
IČO 00005622
Žatec Studentská, 2628, PSČ 43801, 9280138, 203
IČO 00005797
Rohoznice
IČO 00021512