elektra 2001, výzkumné, vývojové a realizační družstvo, zkráceně: elektra 2001 VVD, IČO 00407798 — obchodní rejstřík

Praha Dittrichova, , PSČ 12000, 21728542, 203
34 let, 5 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1989-12-22
IČO
00407798
Právní forma
Družstvo
Předmět podnikani

12. propagace v zahraničí vlastní zahraničně obchodní
činnosti organizace

b) výzkum, vývoj, tvorba a rozvoj speciálního programo
vého vybavení

c) realizace výsledků činnosti družstva v praxi zejména
formou předávání výroby, odborné a technické pomoci,
poradenských, školicích, konzultačních, expertních a
obchodních činností a dalších souvisejících služeb

d) obchodní a další související činnosti a služby
v oblasti zdravotnické techniky, speciálních progra-
mových, technických a dalších prostředků a služeb včetně
moderních forem financování projektů v uvedených oblastech

e) vznik, nabývání a poskytování nehmotných práv ve vztahu
ke zdravotnické technice a programovému vybavení

f) zahraničně obchodní činnosti a zahraničně hospodářské
služby v oboru zdravotnické techniky a technických a pro-
gramových prostředků, mikroelektroniky a souvisejících
služeb včetně zprostředkovatelských a zastupitelských
činností a služeb prostřednictvím s oprávněnými OZO
(případně v rozsahu platného povolení)

Za účelem plnění a efektivní realizace komplexních služeb
je vedlejším předmětem hospodářské činnosti družstva

a) vývoz a dovoz komodit, prostřednictvím OZO navazují-
cích na plnění hlavních úkolů organizace a dále výměnné obchody,
stáže a pobyty odborníků,

b) v omezeném rozsahu další činnosti a služby, nezbytné
k zajištění hlavních činností družstva

předmět činnosti - zuahraničně obchodní činnost se
doplňuje dle povolení FMZO ze dne 12.4.1990 čj.
2093/90 v tomto rozsahu

1. dovoz zdravotnické techniky, JKPOV 397, číslo
celního sazebníku 9018, 9020, 9021, 9022 a 9023,
strojů na zpracování dat,
JKPOV 403, číslo celního sazebníku 8471 a 8473307
přístrojů pro automatickou regulaci a řízení
JKPOV 405, číslo celního sazebníku 8538, 9026.
90279032, 8536,8530, 8608, 8543, 9107, 8520, 9031,
8537, 8501 a 8504 pro vlastní potřeby organizace

2. vývoz zdravotnické techniky JKPOV 397 číslo
celního sazebníku 9018,
9019, 9020, 9021, 9022 a 9023 z vlastní produkce
organizace

3. dovoz speciálních nebo nestandartních komponentů
strojů na zpracování dat JKPOV 403, číslo celního
sazebníku 8473307

4. Poskytování služeb mzahraničním osobám spočívajících
v tvorbě počítačových programů a programového vybavení

5. přijímání služeb od zahraničních osob spočívajících
v tvorbě počítačových programů a programového vybavení
pro organizaci

6. Vývoz a dovoz médií na nichž jsou zachyceny počítačové
programy a programové vybavení, v souvislosti s činností
uskutečňovanou podle bodů 4 a 5 rozsahu povolení

7. Poskytování služeb zahraničním osobám v Československu
spočívajících v provádění technického servisu zdravotnické
a výpočetní techniky a mikroelektroniky dodávané do
Československa.

8. Poskytování služeb zahraničním osobám v Československu
spočívajících ve zprostředkování a obstarávání záležitostíé
těchto osob ve vztahu k čs. právnickým osobám v souvislostí
s dovozem počítačových programů a programového vybavení,
odborné dokumentace a médií, na nichž jsou zachyceny počí-
tačové programy a programové vybavení

9. Poskytování technicko-poradenských služeb zahraničním
osobám na území Československa spsočívajících v poskyto-
vání odborných technických informací a instruktáží o
vlastnostech a účelném používání výrobků dodávaných do
Československa, včetně předvádění těchto výrobků a pořá-
dání seminářů o vlastnostech a používání těchto výrobků

10. přijímání technicko-poradenských služeb od zahranič-
ních osob

11. poskytování technicko-poradenských služeb v zahraničí

12. propagace v zahraničí vlastní zahraničně obchodní
činnosti organizace

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Družstvo
Institucionální sektor: dle ESA2010
Národní soukromé nefinanční podniky
Činnosti - dle CZ-NACE
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Statutární orgán

Předseda Družstva
Jiří Lhotský
Brno Vachova, 4, PSČ 1200, 19093756, 203 Den vzniku funkce: 1989-12-22
Člen
Zuzana Peřinová, prom.práv.
Praha 2 Kladská, 1448/7, PSČ 12000, 21753776, 203 Den vzniku funkce: 1990-04-17
Místopředseda
RNDr. PETR HOLAN
Praha Lublaňská, , PSČ 12000, 21747717, 203 Den vzniku funkce: 2016-09-13
Člen
Ing. PAVEL KABRLE
Ústí nad Labem Petrovická, , PSČ 40340, 40986519, 203 Den vzniku funkce: 2016-09-13
Člen
Ing. MILAN DIAN
Neveklov Den vzniku funkce: 2016-09-13
Člen
Ing. VLADIMÍR BUREŠ
Praha Musilova, , PSČ 14900, 25466844, 203 Den vzniku funkce: 2023-01-27

Změny a události

2023-01-27
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR BUREŠ
2023-01-27
Zapsan člen představenstva
VLADIMÍR BUREŠ
2016-09-13
Vymazán člen představenstva
Petr Holan
2016-09-13
Vymazán člen představenstva
Petr Holan
2016-09-13
Vymazán člen představenstva
Pavel Kabrle
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti elektra 2001, výzkumné, vývojové a realizační družstvo, zkráceně: elektra 2001 VVD se sídlem v Praha  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis elektra 2001, výzkumné, vývojové a realizační družstvo, zkráceně: elektra 2001 VVD. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00407798.

Podobné firmy

Česká Lípa Barvířská, , PSČ 47001, 23465735, 203
IČO 00005622
Žatec Studentská, 2628, PSČ 43801, 9280138, 203
IČO 00005797
Rohoznice
IČO 00021512