Změny a události Junák - český skaut, z. s.

2019-04-16
Zapsan člen představenstva
JOSEF VÝPRACHTICKÝ
2019-04-16
Vymazán člen představenstva
JOSEF VÝPRACHTICKÝ
2019-04-16
Zapsan člen představenstva
JOSEF VÝPRACHTICKÝ
2019-04-16
Zapsan způsob jednání
Statutárním orgánem Junáka - českého skauta je starosta. (čl. 71 stanov spolku) Působnost a pravomoc Výkonné rady vykonává starosta nebo ten, koho tím starosta pověří. (čl. 127 stanov spolku) Výkonná rada je výkonným orgánem Junáka - českého skauta. Výkonné radě náleží působnost ve všech záležitostech, nejde-li o působnost svěřenou S tanovami či zákonem výlučně Valnému sněmu, Náčelnictvu, Ústřední revizní komisi či Rozhodčí a smírčí radě. (čl. 124 stanov spolku)