Změny a události Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace

2021-04-02
Vymazán člen představenstva
Vladimír Rišlink
2021-04-02
Vymazán člen představenstva
Vladimír Rišlink
2021-04-02
Zapsan člen představenstva
VLADIMÍR RIŠLINK
2010-01-21
Vymazán člen představenstva
Jarmila Valentová
2010-01-21
Vymazán člen představenstva
Jarmila Valentová
2004-05-04
Zapsan činnost
Plnění funkce muzea, zejména shromažďování, ochrana, tvorba, odborné zpracování a zpřístupňování muzeálních sbírek vývoje přírody, prehistorie a historie především v oborech archeologie, etnografie, historie, včetně písemností, dějin umění, včetně užitého a přírodních věd. Dále správa knihovního fondu a sbírek písemností.
2004-05-04
Zapsan činnost
Plnění funkce muzea, zejména shromažďování, ochrana, tvorba, odborné zpracování a zpřístupňování muzeálních sbírek vývoje přírody, prehistorie a historie především v oborech archeologie, etnografie, historie, včetně písemností, dějin umění, včetně užitého a přírodních věd. Dále správa knihovního fondu a sbírek písemností.