Změny a události Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii-KINOS

2017-01-19
Zapsan způsob jednání
Předseda zastupuje odborovou organizaci samostatně.