Změny a události Dům Evropy Praha, z.s.

2021-10-09
Zapsan člen představenstva
ZBYNĚK DUBSKÝ
2021-10-09
Zapsan způsob jednání
Statutárním orgánem Domu Evropy Praha z.s. je předseda, který jedná jménem spolku, zejména zastupuje spolek navenek, přičemž jedná samostatně.