Změny a události ŠKODASTAV, bytové družstvo

2023-08-17
Zapsan člen představenstva
VÁCLAV KLOUČEK
2023-08-17
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV KLOUČEK
2018-07-03
Vymazán člen představenstva
Julius Novotný
2018-07-03
Vymazán člen představenstva
Julius Novotný
2018-07-03
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Semerád
2018-07-03
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Semerád
2018-07-03
Vymazán člen představenstva
Václav Klouček
2018-07-03
Vymazán člen představenstva
Václav Klouček
2018-07-03
Zapsan člen představenstva
JÚLIUS NOVOTNÝ
2018-07-03
Zapsan člen představenstva
VLASTIMIL SEMERÁD
1990-03-23
Zapsan způsob jednání
Ručení: Členové družstva ručí do čáskty rovnající se nejvýše 3.000,- Kčs Způsob jednání: Za družstvo jedná předseda, nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva a podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s pověřeným členem představenstva.
1990-03-23
Zapsan podnikani
a) výstavby bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech včetně rodinných domků a výstavby nebytových objektů
1990-03-23
Zapsan podnikani
b) předělování bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členům , popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví
1990-03-23
Zapsan podnikani
c) údržby oprav rekonstrukcí a modernizace obytných budov
1990-03-23
Zapsan podnikani
a nebytových objektů
1990-03-23
Zapsan podnikani
d) poskytování služeb spojených s bydlením
1990-03-23
Zapsan podnikani
e) materiálně-výrobní základny pro údržbu a opravy obytných udov a nebytových objektů a poskytování služeb spojených s bydlením
1990-03-23
Zapsan podnikani
f) provádění stavebních a montážních prací
1990-03-23
Zapsan podnikani
g) technicko-poradenské služby v oblasti organizace a řízení, zavádění a využívání výpočetní techniky zpracování návrhů automatických systémů řízení, výroba a prodej programového vybavení, poradenská činnost v oblasti využití osobních počítačů jejich příslušenství a vybavení
1990-03-23
Zapsan podnikani
h) technicko-poradenské služby pro uplatňování malé mechanizace, výrobků, prací, technologií a materiálů ve stavebnictví a údržbě obytných budov a nebytových objektů, uplatňování technického rozvoje a provádění fyzikálních a jiných měření, poradenské a expertní innosti související s výstavbou a provozem bytového a domovního fondu
1990-03-23
Zapsan podnikani
ch) provádění reprografických prací
1990-03-23
Zapsan způsob jednání
Ručení: Členové družstva ručí do čáskty rovnající se nejvýše 3.000,- Kčs Způsob jednání: Za družstvo jedná předseda, nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva a podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s pověřeným členem představenstva.