Změny a události Společenství vlastníků jednotek Liběšice č. p. 159

2017-04-08
Zapsan způsob jednání
Za výbor jedná navenek předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda sp olu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.
2017-04-08
Zapsan způsob jednání
Za výbor jedná navenek předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda sp olu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.
2013-05-23
Zapsan člen představenstva
JANA FUJEROVÁ
2013-05-23
Zapsan člen představenstva
JANA MIKINOVÁ
2013-05-23
Zapsan člen představenstva
JANA FUJEROVÁ