Změny a události Klub kynologů Třebíč v likvidaci

2021-10-14
Zapsan způsob jednání
Vstupem organizace do likvidace za organizaci jedná a podepisuje likvidátor.