Změny a události ZO UZO Penny Market Opava

2021-06-30
Zapsan způsob jednání
Jménem odborové organizace jedná předseda nebo na základě písemného pověření jiný člen odborové organizace.