Změny a události Sino-Czech TCM Center Prague (Česko-čínské centrum TCM Praha), z.ú.

2022-02-14
Zapsan člen představenstva
MARKÉTA ZELINKOVÁ
2020-12-19
Vymazán člen představenstva
MARKÉTA ZELINKOVÁ
2020-02-10
Zapsan činnost
K naplnění účelu ústav zejména: a)zadává a spolupracuje při vytváření studií a dalších odborných materiálů s tématem tradiční čínské medicíny, b)organizuje vzdělávací kurzy pro zájemce z řad lékařů a terapeutů a podílí se na vytváření odborných a certifikačních modelů pro absolventy kurzů, c)provádí supervizi a poradenskou činnost při zřizování odborných a léčebných pracovišť, aplikujících sledované metody, d)poskytuje poradenství pro lékaře, terapeuty, klienty a pacienty, e)podporuje komunikaci a šíření odborných informací z oblasti tradiční čínské medicíny, f)vydává odbornou, populárně naučnou a specializovanou literaturu, g)publikuje se zaměřením na podporu účelu ústavu formou časopisu, odborných a popularizačních tiskovin a webů h)podporuje rozvoj a mezinárodní spolupráci v oblasti lékařské péče metodami TCM, i)podporuje prevenci a následnou péči, ochranu pacienta, kontrolu kvality péče, j)podporuje a zajišťuje výuku a výměnu informací, sdílení poznatků a postupů, ověřených v jiných zemích. k)podporuje a rozvíjí spolupráci zahraničních, mezinárodních a světových institucí, zaměřených na TCM.
2020-02-10
Zapsan činnost
K naplnění účelu ústav zejména: a)zadává a spolupracuje při vytváření studií a dalších odborných materiálů s tématem tradiční čínské medicíny, b)organizuje vzdělávací kurzy pro zájemce z řad lékařů a terapeutů a podílí se na vytváření odborných a certifikačních modelů pro absolventy kurzů, c)provádí supervizi a poradenskou činnost při zřizování odborných a léčebných pracovišť, aplikujících sledované metody, d)poskytuje poradenství pro lékaře, terapeuty, klienty a pacienty, e)podporuje komunikaci a šíření odborných informací z oblasti tradiční čínské medicíny, f)vydává odbornou, populárně naučnou a specializovanou literaturu, g)publikuje se zaměřením na podporu účelu ústavu formou časopisu, odborných a popularizačních tiskovin a webů h)podporuje rozvoj a mezinárodní spolupráci v oblasti lékařské péče metodami TCM, i)podporuje prevenci a následnou péči, ochranu pacienta, kontrolu kvality péče, j)podporuje a zajišťuje výuku a výměnu informací, sdílení poznatků a postupů, ověřených v jiných zemích. k)podporuje a rozvíjí spolupráci zahraničních, mezinárodních a světových institucí, zaměřených na TCM.