Stavební geologie, akciová společnost v likvidaci, IČO 00025755 — obchodní rejstřík

Praha 1 nám. M. Gorkého, 7, PSČ 11000, 3, 203
33 let, 0 měsíce
na trhu
1 - 5
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1991-06-18
IČO
00025755
Právní forma
Akciová společnost
Předmět podnikani

vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, použitelných ke zpracování
ve stavebnictví a při výrobě stavebních hmot, ověřování jejich
zásob a zásobování geologických podkladů pro jejich využívání
a ochranu

hydrogeologický průzkum pro vyhledávávní zdrojů podzemních vod
rostých, přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termál-
ních vod s ověřováním podmínek jejich využití a ochrany před
znečištěním a znehodnocením, a to i s ohledem na ochranu životní-
ho prostředí

průzkumné práce pro ochranu podzemních vod před znečištěním a
sanační práce pro likvidaci znečištění, budování a provoz moni-
torovacích systémů preventivní ochrany podzemních vod, výzkumné
a průzkumné práce pro úpravu podzemních vod v přirozeném hornino-
vém prostředí

jímání zdrojů podzemních vod včetně budování studní

kontrolní sledování, výzkum a prognozy chování horninových masivů
zemních konstrukcí, podzakladí a konstrukcí na něm spočívajicích

zkoumání geologických poměrů při zřizování skládek a složišť
všech druhů odpadů včetně toxických a radioaktivních

budování a provoz skládek a složišť všech druhů odpadů včetně
toxických a radioaktivních

zemnía těžební práce související s inženýrskogeologickým průzku-
mem a sanačními pracemi, speciální způsoby zakládání a sanace
sesuvných území, stavebně montážní práce

laboratorní a polní rozbory a zkoušky, geodetické, měřičské a
kartografické práce, programátorské a výpočetní práce a s před-
mětem činnosti podniku související práce reprodukční, reprogra-
fické a tiskařské

vývoj, výroba a opravy strojů, přístrojů, zařízení, nářadí a
materiálu pro provádění geologickoprůzkumních, stavebních a
odborných prací, vedení konsignačních skladů pro strojní a
elektronická zařízení a čerpací techniku včetně servisních
služeb

vývoz prací a služeb, jakož i výrobků v oboru činnosti společno-
sti, výrobní kooperace se zahraničím, dovoz strojů a přístrojů
pro geologické a ekologické práce a obchodně technická
zastupitelská činnost

modernizace, rekonstrukce a výstavba občanských, průmyslových a
inženýrských staveb pro vlastní potřebu

práce aplikovaného výzkumu, spojené s řešením úkolů geologického
průzkumu, tvořící předmět činnosti podniku, nebo její řešení
podmiňující

vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, použitelných ke zpracování
ve stavebnictví a při výrobě stavebních hmot, ověřování jejich
zásob a zásobování geologických podkladů pro jejich využívání
a ochranu

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Akciová společnost
Institucionální sektor: dle ESA2010
Veřejné podniky nefinanční
Činnosti - dle CZ-NACE
Geologický průzkum
Počet zaměstnanců
1 - 5 zaměstnanců

Statutární orgán

Likvidátor
JUDr. JIŘÍ JANOTKA
Brno Máchova, , PSČ 61200, 19705395, 203 Den vzniku funkce: 2014-09-12

Změny a události

2014-09-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Janotka
2014-09-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Janotka
2014-09-12
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ JANOTKA
1998-06-01
Zapsan způsob jednání
Stavební geologii, a.s. v likvidaci zastupuje v rámci § 72 obchodního zákoníku likvidátor.
1998-06-01
Zapsan způsob jednání
Stavební geologii, a.s. v likvidaci zastupuje v rámci § 72 obchodního zákoníku likvidátor.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Stavební geologie, akciová společnost v likvidaci se sídlem v Praha 1  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Stavební geologie, akciová společnost v likvidaci. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00025755.

Podobné firmy

Praha V jámě, , PSČ 11000, 21704899, 203
IČO 00000752
Praha 7 U Průhonu, 1516/32, PSČ 17088, 22312544, 203
IČO 00000906
Praha Na Kavčích horách, , PSČ 14700, 22689451, 203
IČO 00000965