Podnik bytového hospodářství Karlovy Vary, státní podnik "v likvidaci", IČO 00074641 — obchodní rejstřík

Karlovy Vary Moskevská, 21, PSČ 36020, 5, 203
35 let, 4 měsíce
na trhu
1 - 5
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1988-12-30
IČO
00074641
Právní forma
Státní podnik
Předmět podnikani

Ostatní činnosti podniku - Zabezpečuje se souhlasem zakladatele
případně i jinou hospodářskou činnost pokud tím nebude narušeno
plnění závazných výstupů státního plánu a plnění hospodářských
závazků. Drobné služby související s provozem bytového fondu pro
obyvatele.

Údržba a provoz zařízení a zabezpečení CO dle zvláštních
předpisů. Poskytovat služby, jejichž zajištění je spojeno s
užíváním bytů.

Z toho činnost povinného předmětu podnikání:

Zabezpečovat správu a údržbu domovního a bytového fondu a v
zájmu jeho dalšího rozvoje s ním racionálně a efektivne
hospodařit. Zabezpečovat provoz vlastních zařízení pro výrobu a
dodávku tepla a teplé vody.

Činnosti předmětu podnikání související s hlavním předmětem
činnosti zabezpečující vnitřní potřeby organizace - Zabezpečení
provozu vlastní údržby. Zabezepčení provozu vlastní dopravy a
provozu mechanizačních prostředků, včetně případného zapůjčení
jiným socialistickým organizacím. Projektová činnost.
Zabezpečení činnosti výpočetního střediska. Kontrola, montáž,
údržba a provoz a revize elektrických, plynových, tlakových a
zdvihacích zařízení (v objektech státního podniku). Montáž
zařízení pro spotřebu plynu spalováním v rozsahu lokálních
spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 KV. Vykonávat činnosti
a vyrábět výrobky sloužící potřebám bytového fondu, pokud k této
činnosti není třeba souhlasu podle zvláštních předpisů.

Sociální činnost podniku - provoz školícího a rekreačního
střediska. Provoz stravovacího zařízení. Provoz ubytovacího
zařízení. Drobné služby pro pracovníky podniku. Zabezpečovat
lékařskou, lázeňskou a rekreační péči pro své pracovníky.

Ostatní činnosti podniku - Zabezpečuje se souhlasem zakladatele
případně i jinou hospodářskou činnost pokud tím nebude narušeno
plnění závazných výstupů státního plánu a plnění hospodářských
závazků. Drobné služby související s provozem bytového fondu pro
obyvatele.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Státní podnik
Institucionální sektor: dle ESA2010
Veřejné podniky nefinanční
Činnosti - dle CZ-NACE
6820
Počet zaměstnanců
1 - 5 zaměstnanců

Změny a události

1988-12-30
Zapsan podnikani
Ostatní činnosti podniku - Zabezpečuje se souhlasem zakladatele případně i jinou hospodářskou činnost pokud tím nebude narušeno plnění závazných výstupů státního plánu a plnění hospodářských závazků. Drobné služby související s provozem bytového fondu pro obyvatele.
1988-12-30
Zapsan podnikani
Údržba a provoz zařízení a zabezpečení CO dle zvláštních předpisů. Poskytovat služby, jejichž zajištění je spojeno s užíváním bytů.
1988-12-30
Zapsan podnikani
Z toho činnost povinného předmětu podnikání:
1988-12-30
Zapsan podnikani
Zabezpečovat správu a údržbu domovního a bytového fondu a v zájmu jeho dalšího rozvoje s ním racionálně a efektivne hospodařit. Zabezpečovat provoz vlastních zařízení pro výrobu a dodávku tepla a teplé vody.
1988-12-30
Zapsan podnikani
Činnosti předmětu podnikání související s hlavním předmětem činnosti zabezpečující vnitřní potřeby organizace - Zabezpečení provozu vlastní údržby. Zabezepčení provozu vlastní dopravy a provozu mechanizačních prostředků, včetně případného zapůjčení jiným socialistickým organizacím. Projektová činnost. Zabezpečení činnosti výpočetního střediska. Kontrola, montáž, údržba a provoz a revize elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení (v objektech státního podniku). Montáž zařízení pro spotřebu plynu spalováním v rozsahu lokálních spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 KV. Vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám bytového fondu, pokud k této činnosti není třeba souhlasu podle zvláštních předpisů.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Podnik bytového hospodářství Karlovy Vary, státní podnik "v likvidaci" se sídlem v Karlovy Vary  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Podnik bytového hospodářství Karlovy Vary, státní podnik "v likvidaci". Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00074641.

Podobné firmy

Praha Vlastina, , PSČ 16100, 22242830, 203
IČO 00000345
Praha Hlubočepská, , PSČ 15200, 21998230, 203
IČO 00000591
Praha Rybná, , PSČ 11000, 21723192, 203
IČO 00002321