Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace, IČO 00079651 — obchodní rejstřík

Liberec Lidové sady, , PSČ 46001, 23656425, 203
Datum vzniku
2005-04-27
IČO
00079651
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

chov živočichů v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění zdraví a pohody živočichů, za tím účelem zejména:
-obohacování jednotlivým druhům vyhrazených výběhů pro ně specifickými doplňky a udržování vysoké úrovně chovu,,ustájení a reprodukce živočichů s kvalitním programem veterinární péče a výživy a jejich předvádění návštěvníkům; vytváření vyváženého a e
steticky účinného prostředí svého areálu jako celku i v jednotlivých expozicích; zabezpečování výstavby, rekonstrukce, modernizace a běžné údržby chovatelských, expozičních a dalších technických, hygienických a jiných zařízení určených provozem zoologick
é zahrady, péče o areál včetně lesoparku a služeb návštěvníkům
-předcházení šíření parazitů a původců nákaz za vnějšího prostředí pomocí technických a proti nákazových opatření; vedení průběžných záznamů o kolekci živočichů způsobem přiměřeným sledovanému druhu; provádění likvidace odpadů z provozu příspěvkové organi
zace
-účast na výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo případně školení v ochranářských dovednostech nebo výměn informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mim
o jejich přirozená stanoviště nebo v jejich přirozeném prostředí, nebo účast na odborně zajištěném znovu vysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce), spolupráce s národními a mezinárodními institucemi působícími v
oblasti péče o životní prostředí a ochrany přírody; v případě potřeby spolupráce i s dalšími zařízeními, které pro svůj povoz potřebuje
-prodej, nákup, směna, darování a přijímání do deponace zvířat k uskutečnění svých chovatelských a expozičních programů a plánů s jinými subjekty v tuzemsku i zahraničí; přijímání darů zvířat; oprávnění darovat zvířata v souladu se zákonem č. 162/2003 Sb.
,o podmínkách provozování zoologických zahrad, v platném znění; tyto úkony provádí buď přímo nebo za účasti zprostředkovatelských organizací; získávání a vydávání rostlin, chovatelských zařízení a prostředků, léků, pomůcek, strojů a dalších předmětů a mat
eriálů k zajištění svého provozu; prodej a výměna rostlin včetně pomůcek k jejich pěstování, prodej, výměna a koupě krmiva a provádění vlastní výroby krmiv a vlastní zemědělské výroby

podpora výchovy veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech; spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti ekologické výchovy nebo org
anizování součinnosti při ekologické výchově obyvatelstva; v případě potřeby spolupráce i s dalšími zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje; organizování v oboru své činnosti odborných setkání, sympozií, přednášek, výměnných burz, výstav a podobných a
kcí, zajišťování výroby informačních, výchovných a vzdělávacích materiálů

Statutární orgán

Ředitel
MVDr. DAVID NEJEDLO
Liberec Stavbařů, , PSČ 46005, 23782072, 203 Den vzniku funkce: 2018-04-27

Změny a události

2018-04-27
Vymazán člen představenstva
DAVID NEJEDLO
2018-04-27
Zapsan člen představenstva
DAVID NEJEDLO
2016-11-24
Zapsan způsob jednání
Ředitel je oprávněn jednat ve všech věcech za tuto příspěvkovou organizaci a podepisuje se tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis s uvedením funkce.
2015-08-07
Vymazán člen představenstva
David Nejedlo
2015-08-07
Zapsan člen představenstva
DAVID NEJEDLO
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace se sídlem v Liberec  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00079651.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494