Dětské centrum Veská, IČO 00190543 — obchodní rejstřík

Sezemice
20 let, 5 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-12-20
IČO
00190543
Právní forma
Předmět činnosti

Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, psychologick
é, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:
- poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostali do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice,
- poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany,
- poskytování respitní péče postiženým dětem na žádost jejich rodičů,
- poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením lze podle potřeby poskytovat péči
až do 3 let, maximálně však do 5 let věku,
- poskytování komplexní péče rodinného typu malé skupině dětí v rodinné buňce,
- výkon ústavní a ochranné výchovy stanovené rozhodnutím soudu,
- aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče,
- podíl na zabezpečování konzultací o výkonu pěstounské péče, které organizuje Krajský úřad Pardubického kraje,
- umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením,
- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní za
městnance v rozsahu potř

Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, psychologick
é, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:
- poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostali do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice,
- poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany,
- poskytování respitní péče postiženým dětem na žádost jejich rodičů,
- poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením lze podle potřeby poskytovat péči
až do 3 let, maximálně však do 5 let věku,
- poskytování komplexní péče rodinného typu malé skupině dětí v rodinné buňce,
- výkon ústavní a ochranné výchovy stanovené rozhodnutím soudu,
- aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče,
- podíl na zabezpečování konzultací o výkonu pěstounské péče, které organizuje Krajský úřad Pardubického kraje,
- umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením,
- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní za
městnance v rozsahu potř

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Ostatní pobytové služby sociální péče
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
MARKÉTA TAUBEROVÁ
Pardubice Oskara Brázdy, , PSČ 53351, 27795055, 203 Den vzniku funkce: 2013-04-13

Změny a události

2013-04-13
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Peřinová
2013-04-13
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Peřinová
2013-04-13
Zapsan člen představenstva
MARKÉTA TAUBEROVÁ
2003-12-20
Zapsan činnost
Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, psychologick é, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostali do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice, - poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany, - poskytování respitní péče postiženým dětem na žádost jejich rodičů, - poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením lze podle potřeby poskytovat péči až do 3 let, maximálně však do 5 let věku, - poskytování komplexní péče rodinného typu malé skupině dětí v rodinné buňce, - výkon ústavní a ochranné výchovy stanovené rozhodnutím soudu, - aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče, - podíl na zabezpečování konzultací o výkonu pěstounské péče, které organizuje Krajský úřad Pardubického kraje, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní za městnance v rozsahu potř
2003-12-20
Zapsan činnost
Hlavní účel: Dětské centrum Veská je zvláštním dětským zařízením léčebně preventivní péče, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou ústavní péči o všestranný rozvoj děti ve věku zpravidla do 1 roku, jejichž v ývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím nebo o něž se rodiče nechtějí či ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou řádně starat. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozs ahu poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče o všestranný rozvoj dětí.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Dětské centrum Veská se sídlem v Sezemice  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Dětské centrum Veská. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00190543.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025